23 กุมภาพันธ์ 2562 แม่ฮ่องสอนค่าฝุ่นพิษทะยานสูงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/66697

กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ( ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) และ ค่า AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ที่ 139 ค่าฝุ่นละอองในตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เพิ่มสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ของเดือน และตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานมีทั้งหมด จำนวน 3 วัน คือวันที่ 12 , 22 และ 23 สำหรับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ดาวเทียม MODIS เวลา 11.05 น. ดาวเทียม MODIS พบจุดไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 จุด ในพื้นที่อำเภอปาย, อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า และต่อมาเวลา 14.10 ตรวจพบจุดไฟป่า จำนวน 5 จุด ในพื้นที่อำเภอปาย , อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมือง ( ตำบลห้วยผา )  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปางตอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผอ.ศูนย์ป้องกันฯไฟป่า 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าจากการเข้าไปตรวจเช็คจุด Hotspot วันที่ 22 ก.พ.62 เวลา 11.05 น. และเวลา 14.10 น. ตามที่ศูนย์ป้องกันฯไฟป่า 62 แจ้งว่าได้เกิดจุด Hotspot ในท้องที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 จุด พิกัดที่ 1 E 402753 N 2142139 พิกัดที่ 2 E 401808 N 2142255 พิกัดที่ 3 E 402653 N 2143135 และเวลา 14.10 น. พิกัด E 402333 N 2142252 เจ้าหน้าที่สถานีฯเช็คพิกัดตามแผนที่แล้วอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยผา จึงได้เดินทางเข้าไปประสานผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลเส้นทางเดินเข้าไปสำรวจ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าไม่มีเส้นทางเดินต้องเดินมาตามลำน้ำของและลำน้ำปาย มีระยะทาง 10 กว่า กม.ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเดินข้ามภูเขาไปอีกประมาณ 1 วันจึงจะถึงจุดที่เกิดไฟป่า สาเหตุน่าจะมาจากการเข้าไปล่าสัตว์เพราะว่าในช่วงนี้สัตว์ป่าต้องลงมากินน้ำ และมีเส้นทางเข้าได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะมาทาง ตำบลห้วยปูลิง ตำบลปางหมู และตำบลห้วยผา ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบและดับไฟป่าได้